Folke-optælling og nye systemer

Folke-optælling og nye systemer

I anden halvdel af 1900 tallet steg den amerikanske befolkning med 35 procent hvert tiende år.

Den amerikanske stat krævede på dette tidspunkt hvert 10. år en optælling af befolkningen.

Disse optællinger blev stadig lavet på god gammeldags maner med en markeringstuds på papir, men på grund af stigningen i befolkningstallet kunne man simpelthen ikke følge med i optællingerne.

Krisen nåede et bristepunkt i 1887.

Her var optællingerne fra 1880 stadig i gang og stadig ikke færdiggjort.

Desperate efter nye metoder bad regeringen om hjælp til metoder, som kunne gøre arbejdet hurtigere for den kommende optælling i 1890.

Her kommer Herman Hollerith

ind i billedet og opfinder hulkortmaskinen. Systemet gjorde optælling op til 10 gange hurtigere i tests foretaget på daværende tidspunkt.

Der blev til 1890-optællingen fremstillede 56 maskiner, som skulle stå for optællingen. Dette var endnu et gigantisk skridt imod fremstillingen af computere, da den i betydeligt omfang fremmede processen og bearbejdelsen af informationer.

Resultaterne af optællingen i 1890 var en triumf for Herman Hollerith.

På bare 6 uger blev optællingen af befolkningen på 62 millioner mennesker færdig.

Dette enestående resultat gjorde også at Herman Hollerith blev omdrejningspunktet, når der blev snakket videnskabeligt. Og der skulle ikke gå lang tid, før folk kendte hans navn

dante