Charles Babbage

Charles Babbage

Charles Babbage var en mand som uden tvivl var 100 år forud for sin tid, noget man sjældent siger om mennesker og som ofte understreger niveauet af genialitet i mandens IQ. Han repræsenterede det britiske intelligente område.

Charles Babbage havde tidligere eksperimentet med blandt andet produkter til fødderne, som han kunne bruge til at gå på vandet.

Disse opfindelser testede han selv. Charles Babbage fejlede dog og vendte 180 grader i vandet – og var tæt på at drukne.

Manden udviste allerede store evner inden for matematik i sine tidlige år, hvilket han demonstrerede på Trinity College Cambridge. Allerede i 1820 udviste Charles Babbage interesse og talent inden for det matematiske område.

Her sad han med tabellerne for det kongelige astronomiske selskab og blev ved med at finde fejl i deres udregninger.

Her forklarede han også, at det var muligt at lave en maskine, som kunne udregne disse tabeller korrekt og printe dem ud.

Der gik ikke lang tid, før han fik tegnet en del af den opfindelse, som han havde døbt ”Difference Engine”. Den fik han lavet og fremstillet for sine egne penge i 1822.

Pengenød

Eftersom han ikke selv kunne betale for hele maskinen, fik han overtalt den britiske regering til at støtte ham med en ”start-up funding”, som han modtog i 1823. Selvom det kan virke mærkeligt, at regeringen støtter et forslag til en opfindelse, er det slet ikke noget nyt, at regeringen bakker op, når der er tale om fremstilling af computere. Det er et felt, som kan ændre så meget i vores levevis, ligesom det er et dyrt område at forske og udvikle på. Charles Babbage hyrede en mekanisk ingeniør, som skulle fremstille hele maskinen ud fra de tegninger, som Charles Babbage havde givet ham.

dante